Finansfirmaer

Privatpersoner

Banker

Utbyggere

Våre tjenester

Verdi og lånetakst

Verdi- og lånetakst benyttes som oftest i hånd med låneopptak eller refinansiering av eksisterende lån der eiendommen stilles som sikkerhet. Andre vanlige bruksområder er ved skifte og arv, samt i forbindelse med omsetning av eiendom.

Konsulentbistand

Vi tilbyr konsulentbistand ved taksering, salg, overtakelse og verdi av boliger og eiendom. Hvis du har behov for denne tjenesten er det bare å ta kontakt med oss.

Tilstandsrapport

Det anbefales med tilstandsrapport av boligen i forbindelse med et salg. Vi utarbeider av en grundig undersøkelse av boligens tekniske tilstand. Når det foreligger en tilstandsrapport ved salget, får kjøper et bedre beslutningsgrunnlag. 

Verdivurdering

Verdivurdering benyttes som oftest i forbindelse med låneopptak eller refinansiering av lån der eiendommen/boligen stilles som sikkerhet. Andre vanlige bruksområder er ved skifte/arv, og i forbindelse med omsetning av eiendom. Hvis du har behov for denne tjenesten er det bare å ta kontakt med oss.

Tomtetakst

En tomtetakst kan være en enkel parsell eller et tomteområde for bolig, næring, fritidseiendom m.m. Prisfastsettelse kan variere mye fra uregulerte råtomter eller områder, til ferdig opparbeidede tomter/tomteområder med vei, vann og kloakk frem til tomtegrense.

Overtakelse av ny bolig

Når man overtar ny bolig er det lurt å ha med seg en fagkyndig som kan hjelpe  å påpeke eventuelle feil og mangler som man ellers vil kunne ha oversett. Boligen skal være i samsvar med Norsk lov, forskrifter, Norsk standard og god byggeskikk. Om det oppdages feil og mangler av vesentlig karakter bør ikke boligen overtas.

Plantegninger

Planløsninger er viktige for alle som vurderer sitt nye hjem. Vi tilbyr opptegning av din eiendom. Tegningenes primære oppgave er å illustrere planløsningen, og det legges mindre vekt på møblering og materialet

Hvem er vi?

Om oss (mal)

Boligtaksering Oslo & Akershus AS ble opprettet av Gunnar Lien Mårdalen i 2013. du finner oss i Skedsmo, og vi tilbyr våre tjenester til private og næring i hele Oslo & Akershus.

Vi utfører alt av verdi- og lånetakster,tilstandsrapporter, plantegninger, overtakelse av bolig m.m.

Vårt mål er å være innovative og markedsrettet, samt fremstå som profesjonelle i bransjen med høy integritet.

Vi har igjennom flere år med god kompetanse og lang erfaring skaffet oss en god portefølje av førnøyde kunder. Våre oppdragsgivere er som oftest privatpersoner, finansfirmaer, banker og utbyggere.

Norges TakseringsForbund
Norges TakseringsForbund

NTF arbeidef for økt anvendelse av kvalifiserte, pålitelige og objektive takstfolk innen taksering.

Norges TakseringsForbund

NTF arbeidef for økt anvendelse av kvalifiserte, pålitelige og objektive takstfolk innen taksering.

Det Norske Veritas DNV
Det Norske Veritas DNV

DNV GLs mål er å sikre liv, verdier og miljøet. Drevet fram av dette målet gjør DNV GL det mulig for andre selskaper å forbedre sikkerheten og bærekraftigheten i deres virksomheter.

Det Norske Veritas DNV

DNV GLs mål er å sikre liv, verdier og miljøet. Drevet fram av dette målet gjør DNV GL det mulig for andre selskaper å forbedre sikkerheten og bærekraftigheten i deres virksomheter.

Verdiskapende prosess

Gjennom et langsiktig og tett samarbeid med våre kunder og partnere, bidrar vi til å skape verdier og kompetanse på alle områder.

Fornøyde kunder

Vi tror at den beste markedsføring er fornøyde kunder, og kundens ønsker er derfor i fokus uavhengig av størrelse på jobben.

Allsidig kompetanse

Med en fleksibel arbeidsstokk som innehar allsidig kompetanse, sørger vi for løsninger som gir optimal sikkerhet og anvendbarhet.  

Priser

Prisliste
Verdi og Lånetakst fra:  
                                             
Pris
Leilighet  

4 500,-
Rekkehus


5 500,-
Eneboliger


6 750,-

Tilstandsrapporter fra:  Pris
  Leilighet  


     7 000,-  
  Rekkehus

     8 000,-  
  Eneboliger

   12 000,-  
  Verdivurdering  


     3 000,-  
  Kjøring per oppdrag  


         200,-  
  Plantegninger per plan  


         500,-  
  Tillegg for utleiedel/hybel  


     1 250,-
  Enkel energiattest  


         625,-  

  • Alle priser er ink. Mva. 

  Kontakt oss

  469 16 636
  Vestvollen 23, 2040 KLØFTA
  Orgnr 899 558 162